Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Gia đình tôi qua năm tháng !
    Đó là gia đình nhỏ tôi chụp vào những năm 2005
    và mấy tấm hình chụp hôm tết Kỷ Sửu 2009 và hôm nay!
    TTM
-->Đọc tiếp..