Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012

Anh chị Bulukhin đến thăm nhà 4/3/2012

Sáng chủ nhật 4/3, thức giấc sớm, nằm đọc sách mãi mà trời vẫn chưa sáng.

-->Đọc tiếp..

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Gặp nhau 03/03/2012

  Trang này chỉ share ở access cho anh xem thôi.
  Và cũng chẳng viết gì cả, chỉ viết vài giòng tượng trưng ..

  Anh thử post tất cả hình theo hướng dẫn của em, và ở chỗ access sau khi chọn Individual people, thì ở dưới có 1 khung, anh gõ chữ huynh thì ra cái nick của em, anh chọn và share cho em xem nhé!

  Chôm code hình của anh Bu về đây rồi, đã sửa width="640" vì nhà mình lớn hơn nhà của anh Bu mà hihi..  TTM
  06/03/2012
-->Đọc tiếp..