Dưới trần đã quá mải mê..
Lên không tìm chốn đi về thênh thang..
TTM

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Vượt thác

Hai mẹ con mình
cùng vượt hai lần con thác nhỏ
thuyền rơi
theo chiều thẳng đứng
nước vỗ mặt
vượt qua..

TTM

-->Đọc tiếp..